Historia

Projektet som är baserat på Väinö Linnas klassiska roman Tuntematon sotilas Okänd soldat avsåg att konkret visa en del av krigshistorien under Finlands självständighetstid. Detta skedde i Väinö Linnas anda genom en naken skildring av den vanliga människan som i en pressad situation gör det som måste göras och som reagerar på situationen precis som vanligt folk.

Föreningen Okänd soldat i Harparskog har grundades för att genomföra friluftsteaterprojektet Okänd soldat vid den autentiska Harparskoglinjen i Raseborg.  Vi gav föreställningar både på svenska och på finska. Översättningen till svenska gjordes av Lena Selén och Berndt Gottberg. Vi byggde friluftsteatern Harparskog Arena nära Harparskoglinjen invid Gamla Hangövägen med god anslutning till riksväg 25, Ekenäs-Hangö.

Detta gjordes för att fira nationen Finlands 100-årsjubileum som självständig stat år 2017. Projektet hörde till Finlands självständighetsårsprogram 2017, Finland 100 – tillsammans.

Harparskoglinjen var en finländsk befästningslinje på Hangö udd. Den uppfördes 1940-1941 som en försvarslinje mot den marinbas som Sovjetunionen arrenderade för en tid av 30 år på Hangö udd. Marinbasen utgjorde en del av fredsavtalsvillkoren mellan Sovjetunionen och Finland efter vinterkriget.

Harparskoglinjens befästningar omfattas bl.a. av fyrtio bunkrar och också av stora stenar utplacerade i terrängen som stridsvagnshinder. Bunkrarna beväpnades på nytt på 1960-talet under kalla kriget. De hölls som vapenförråd och plats för militärens övningar ännu för drygt trettio år sedan fram till 1980-talet.  Numera är Harparskoglinjen inte längre i bruk, men bunkrarna, löpgravarna och pansarvagnshindren kan ses i terrängen.

Under sommaren 2017 genomfördes sammanlagt 25 teaterföreställningar. Först visades 10 föreställningar på svenska, sedan 10 på finska och projektet avslutades med 5 föreställningar på svenska.  Läktaren hade plats för 810 personer i publiken/föreställning.

Teaterprojektet genomfördes med både professionella krafter och med erfarna amatörer.

Föreningens ordförande Holger Wickström är en västnyländsk kulturperson som under decennier startat ett otal framgångsrika kulturprojekt. Han har också varit Västnyländska Ungdomsringens ordförande under tjugo år.

För regin svarade magistern i scenkonst Erik Pöysti som via bl.a. Svenska Teatern, Lilla Teatern, Tryckeriteatern i Karis, Kulturhuset Karelia i Ekenäs och Hangö teaterträff nu gör Okänd soldat Tuntematon sotilas i Harparskog. Erik Pöysti är medlem i Nylands läns konstkommission sedan 2013 och inom det militära fänrik i artilleriet.

Producent var Kerstin Karlberg. Hon har en gedigen projekterfarenhet, bl.a. som producent för Cultura Mobila när Åbo var europeisk kulturhuvudstad och som marknadsförare vid Raseborgs Sommarteater.

Hundratals människor, bland dem många skogbybor, arbetade på olika sätt för projektet.